Coaching
Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven is in 2015 opgericht naar model van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid,  DCZ begeleidde een voormalig ambtenaar in een functie met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

De Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale

  De Schrijverscentrale bemiddelt en geeft advies bij schrijversbezoeken in Nederland en legde DCZ de vraag voor welke onderdelen van hun nieuwe beleid kansen bieden voor fondsenwerving. DCZ beschreef een verandertraject, maakte een quickscan van fondsen en sponsors die literatuur in de breedste zin steunen en coachte de Schrijverscentrale bij de eerste schreden op het…

Haagse CultuurAcademie

Haagse CultuurAcademie

  Sinds februari 2018 ontwikkelt DCZ in nauwe samenwerking met projectleider Lisa Walcott in opdracht van de Cultuurschakel en Theater De Vaillant een pilot editie van de Haagse CultuurAcademie. Een leernetwerk van young professionals die een half jaar intensief met elkaar optrekken. Zij onderzoeken het gevarieerde aanbod van de stad in relatie tot de bevolking…

Fred Luiten Concertorganisatie

Fred Luiten Concertorganisatie

DCZ coachte de organisatie en schreef een plan van aanpak. www.fredluiten.nl