De Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale

De Schrijverscentrale bemiddelt en geeft advies bij schrijversbezoeken in Nederland en legde DCZ de vraag voor welke onderdelen van hun nieuwe beleid kansen bieden voor fondsenwerving. DCZ beschreef een verandertraject, maakte een quickscan van fondsen en sponsors die literatuur in de breedste zin steunen en coachte de Schrijverscentrale bij de eerste schreden op het pad van fondsenwerving.http://www. de schrijverscentrale.nl