Een huis vol theater

Een huis vol theater

Begin jaren tachtig ging er een nieuwe wind waaien op het ministerie van Cultuur (WVC). Culturele instellingen werden geacht een meerjaren visie en begroting te maken. Het prille begin van wat later Kunstenplanperiode ging heten. Steve Austen ( Shaffytheater/Felix Merites) voerde in die jaren mede de directie over het Nederlands Theater Instituut en voelde de tijdgeest altijd goed aan. Hij gaf mij de opdracht de beleidsnota  ‘Een huis vol theater’ te schrijven. De nota werd onder grote belangstelling feestelijk overhandigd aan de hoogste ambtenaar van het ministerie Jan Riezenkamp. Zo bijzonder was het. Het Nti was toentertijd gevestigd aan de Herengracht 166-168, ook wel bekend als het Toneelmuseum. Onder aanvuring van Austen en een forse subsidie werd het in de jaren 80 een bruisend kennisinstituut voor de Podiumkunsten.