Gedenksteen in Nieuwe Kerk voor Hella Haasse

Gedenksteen in Nieuwe Kerk voor Hella Haasse

Op 1 februari 2018, de dag voordat schrijfster Hella S. Haasse 100 jaar zou zijn geworden, wordt in de Nieuwe Kerk een gedenksteen onthuld. De Nieuwe Kerk is de plek waar auteurs als Joost van de Vondel en P.C. Hooft zijn bijgezet. De Centrale Openbare Bibliotheek in Amsterdam liet vorig jaar in de bovenste trede van de toegangstrap de regel ‘ Er verandert niets, er kán niets veranderen, wanneer wij niet zelf veranderen’ opnemen als een ode aan Hella S. Haasse. Amsterdam overtreft zichzelf door een oude traditie in ere te herstellen. En maakt in een keer goed wat Haasse tijdens haar leven niet is toegevallen. Geen prijs van de stad Amsterdam en geen eredoctoraat. Op mijn voorstel werd al eerder het plein voor de OBA door het Amsterdamse gemeentebestuur herdoopt tot het Hella Haasse ( zonder S) plein.