Haagse CultuurAcademie

Haagse CultuurAcademie

 

Sinds februari 2018 ontwikkelt DCZ in nauwe samenwerking met projectleider Lisa Walcott in opdracht van de Cultuurschakel en Theater De Vaillant een pilot editie van de Haagse CultuurAcademie. Een leernetwerk van young professionals die een half jaar intensief met elkaar optrekken. Zij onderzoeken het gevarieerde aanbod van de stad in relatie tot de bevolking van Den Haag en bespreken de onderwerpen die in de stad leven. Met directies en staf van de betrokken culturele instellingen, gastsprekers, docenten, workshops en presentaties groeit iedere deelnemer persoonlijk en wordt het netwerk als geheel sterker. Doel van de HCA is dat het uitgroeit tot een niet te vermijden platform en kweekvijver waardoor de Haagse culturele werkvloer langzaam maar zeker een afspiegeling van de samenleving wordt. Het programma wordt ontwikkeld met inbreng van de deelnemers, afhankelijk van de leerbehoeftes en de actualiteit. http://www.haagsecultuuracademie.nl