Sylvia Dornseiffer (Jakarta, 1954) studeerde Nederlands Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en raakte tijdens haar studie betrokken bij de organisatie van literaire avonden en culturele festivals. Zij studeerde in 1980 als een van de eersten af in de jeugdliteratuur. Haar afstudeeronderwerp was Cissy van Marxveldt en dan speciaal de Joop ter Heul-serie. Meisjesboeken die nog steeds aanzetten tot ontboezemingen, publicaties en zelfs een proefschrift.

Zij koos na haar studie voor werk in de kunst- en cultuursector. Haar eerste fulltime baan was voor het Kultureel Sentrum in Tilburg, waar vrijwel alle kunsten aan bod kwamen. Begin jaren tachtig werd zij beleidsmedewerker bij het Nederlands Theaterinstituut in Amsterdam.

Daar schreef zij haar eerste beleidsnota Een huis vol theater. Daarnaast gaf zij in de avonduren jarenlang literatuurles aan boekverkopers in Groningen en Rotterdam. Haar liefde voor taal & letteren en haar organisatorische kwaliteiten kwamen in 1985 samen in haar werk voor het Fonds voor de Letteren. Zij slaagde erin de financiële middelen voor schrijvers en vertalers te verruimen en de organisatie in alle opzichten te professionaliseren en op de kaart te zetten. Ook speelde zij een belangrijke rol in de oprichting van het Vlaams Fonds voor de Letteren en cofinancieringsregelingen voor Vlaamse auteurs.

Gedurende haar directeurschap werden faciliteiten ontwikkeld die bijdragen aan het zichtbaar maken van het maatschappelijk belang van literatuur. Zo kwamen er biografie-opdrachten, debutantenbeurzen, vertaalprijzen, eregelden voor oudere letterkundigen, verblijfsmogelijkheden voor auteurs in het buitenland (in Berlijn, Parijs, Montreal, New York en Banff /Canada) en leerstoelen voor Kinder- en Jeugdliteratuur aan de Rijksuniversiteit Leiden, West-Indische Letteren aan de Universiteit van Amsterdam en Caraïbische Letteren aan de Universiteit van de Antillen op Curaçao. Door samenwerking met het Vlaams Fonds voor de Letteren en de Nederlandse Taalunie kwam de Vertaalopleiding in Antwerpen en Utrecht tot stand.

Zij richtte binnen het Fonds voor de Letteren een particulier fonds op voor donaties, legaten en giften – het Bert Schierbeekfonds – waarmee bijzondere projecten mogelijk werden gemaakt, zoals het beheer van het A. Roland Holsthuis in Bergen. Spoedig gevolgd door verblijfsmogelijkheden voor Nederlandse en buitenlandse schrijvers op het NIAS van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. In 2006 tenslotte kwam de Residence aan het Spui – boven boekhandel Athenaeum – voor schrijvers uit het buitenland tot stand.

Sylvia Dornseiffer zag tijdig in dat de overheid de culturele fondsen wilde fuseren en zette zich in om de fusie tussen de twee letterenfondsen te bespoedigen www.letterenfonds.nl. Zij maakte voorjaar 2008 plaats voor een nieuwe directeur en vestigde zich als adviseur. Zij zette zich in voor het tijdschrift Indische Letteren van de Maatschappij der Nederlandse Letteren www.mijnedlet.nl, nam zitting in jury’s (AKO literatuurprijs 2009 en 2010 nu www.eciliteratuurprijs.nl ) en was actief voor D66.

In 2010 werd zij voor drie jaar directeur-bestuurder van het Amsterdams Fonds voor de Kunst www.afk.nl.

Zij kon volop haar ideeën en netwerk gebruiken om het AFK toegankelijker en doeltreffender te maken voor kunstenaars en kunstinstellingen. Subsidieregelingen, procedures en criteria werden vereenvoudigd en er werd vaart gezet achter de digitalisering en een snellere beoordeling. Ook werden het crowdfunding platform voordekunst.nl, de Amsterdams Cultuurlening en een nieuw format voor de uitreiking van de Amsterdamse Kunstprijzen gerealiseerd. Zij sloot haar termijn af met het beleidsplan 2013-2016 Voor de Kunst.Voor de Stad. 

In 2014 nam zij weer de draad op als adviseur (Dornseiffer voor Culturele Zaken) en werd zij partner van Marc Noyons & Partners.

Dornseiffer heeft gedurende haar loopbaan in vele commissies en werkgroepen zitting gehad. Zij was voorzitter van het overleg van de publieke cultuurfondsen, had zitting in de commissie voor Europese Vertaalsubsidies, was bestuurder van de Stichting Literaire Activiteiten (SLAA), bestuurder van Kunsten 92, Stichting Pensioenfonds voor Kunst en Cultuur en de Vereniging Werkgevers Kunst en Cultuur. Recent had zij zitting in het bestuur van de Stichting Theater in Nederland www.tin.nl . Zij is tegenwoordig lid van de adviesraad van Riboet Verhalenkunst www.riboet.com en vrijwilliger bij de nieuwe kunstpresentatieruimte Art Chapel aan de Zuidas www.artchapel.nl.

Share