Regioprofiel Cultuur BrabantStad

Regioprofiel Cultuur BrabantStad

In het regioprofiel Brabantstad is opgenomen dat de grote steden in Brabant en de provincie toewerken naar één meerjarige subsidieregeling met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling om een krachtige culturele Brabantse basisinfrastructuur te ontwikkelen. Daartoe werd door de Taskforce cultuurvisie BrabantStad de werkgroep  harmonisatie meerjarige subsidieregelingen van de gemeenten Den Bosch,Tilburg, Breda, Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om de regeling te ontwerpen. Het was een intensief proces om de neuzen van steden en provincie die op dit punt nooit eerder hadden samengewerkt dezelfde kant op te krijgen. Als voorzitter van de werkgroep betrok ik Lisa Walcott als secretaris bij dit proces. Februari 2020 kon de Adviescommissie Brabantstad Cultuur van start gaan. http://www.brabantstad.nl