Stichting Cultuur Eindhoven

Stichting Cultuur Eindhoven

 

Stichting Cultuur Eindhoven is in 2015 opgericht naar model van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid,  DCZ begeleidde een voormalig gemeenteambtenaar in een functie bij SCE met nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

In de aanloop naar de regeling vierjarige subsidie 2020-2024 van SCE en de Provincie Noord Brabant verzorgde DCZ in samenwerking met trainer Lisa Walcott in opdracht van Stichting Cultuur Eindhoven een intervisie training voor een  Eindhovense culturele instellingen. Behalve reflectie op de eigen organisatie was de bedoeling van de zittingen om te komen tot een vorm van kennisontwikkeling ten aanzien van een specifek door de deelnemers ingebracht probleem. Het was mooi meegenomen dat organisaties in dezelfde stad intensief met elkaar in contact kwamen en elkaar leerden zien als collega’s die elkaar kunnen helpen. Tevens verzorgde DCZ individuele coaching op vraag van Eindhovense culturele organisaties. Ook de coaching werd gefaciliteerd door de Stichting Cultuur Eindhoven.