Dornseiffer voor Culturele Zaken werkt op basis van te declareren uren of een te voren overeengekomen honorarium. Daarnaast worden BTW, reiskosten en eventuele uit de opdracht voortvloeiende onkosten in rekening gebracht. DCZ hanteert gedifferentieerde uurtarieven. Om een indicatie te geven: afhankelijk van de duur, complexiteit, aard van de werkzaamheden en de positie van de opdrachtgever hanteert DCZ tarieven vanaf € 65,00 (voor ondersteunende / bureauwerkzaamheden) tot € 175,00 (advies senior-tarief). Voor culturele opdrachtgevers (non-profit) ligt het tarief voor de meeste opdrachten rond € 100,00 tot 125,00 per uur. In bepaalde gevallen kan ook op basis van detachering worden gewerkt. Over uurtarieven van Dornseiffer voor Culturele Zaken is 21% BTW verschuldigd.

Dornseiffer voor Culturele Zaken levert simpele en transparante offertes. De vraag van de potentiële opdrachtgever wordt kort samengevat en vertaald in een beknopt plan van aanpak. Iedere offerte geeft inzicht in het verwachte aantal te besteden uren, het uurtarief, de doorlooptijd(en) en een concreet voorstel over aard en vorm van het door DCZ te leveren eindresultaat. Pas na overeenstemming over plan van aanpak en prijsstelling start het uitvoeringstraject.

Heeft u een vraag of een concreet project waar u advies voor nodig heeft? Stuur een e-mail of neem telefonisch contact op.

Dornseiffer voor Culturele Zaken
Mob. +31 (0)6 55 71 57 84
sylviadornseiffer@gmail.com

KvK nr 66581443
BTW nr NL095822537B01

Share